Jesteś tutaj

prof. dr hab. Piotr Łaciak

Życiorys naukowy

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i na tej uczelni ukończył dwa kierunki: filologię polską i filozofię.
1992 - praca magisterska (filologia polska): Zagadnienie pisma w fenomenologii Romana Ingardena. Fenomenologia a gramatologia,
1994 - praca magisterska (filozofia): Rozumienie języka w fenomenologii Edmunda Husserla,
1996 (9.07) - praca doktorska: Jacques'a Derridy dekonstrukcja fenomenologii. Promotor: prof. dr hab. J. Bańka. Recenzenci: prof. dr hab. St. Symotiuk i prof. dr hab. K. Ślęczka,
2004 (20.04) - habilitacja: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Recenzenci: prof. dr hab. K. Bal, prof. dr hab. I. Lorenc i prof. dr hab. K. Wieczorek.
2014 (26.06) - Tytuł naukowy profesora.

Sprawowane funkcje

 • Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UŚ
 • Redaktor Naczelny czasopisma "Folia Philosophica"
 • Członek Rady Programowej czasopisma "Fenomenologia"
 • Członek Zespołu Doradczego czasopisma "Sztuka i Filozofia"
 • Członek Rady Naukowej serii "Biblioteka Towarzystwa Fenomenologicznego"
 • Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

Nagrody

 • 2005 - Główna nagroda w 1 Konkursie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego na najlepszą książkę polskiego autora z dziedziny fenomenologii w latach 2002-2005.

Zainteresowania naukowe

 • epistemologia,
 • filozofia transcendentalna (zwłaszcza krytycyzm Kanta i fenomenologia),
 • filozofia języka,
 • postmodernizm.

Kontakt

UŚ WNS piętro III pokój nr 331 c
Tel. (+48) 032-359-14-51
E-mail: placiak[at]wns.us.edu.pl
Konsultacje
 

Dokumenty .PDF

Linki

 • Strona Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie można zanleźć teksty artykułów zamieszczonych w Folia Philosophica (tom 24 i kolejne). Teksty można znaleźć również tutaj.