Jesteś tutaj

Kontakt

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11,
40-007 Katowice,
e-mail: zhfniw@us.edu.pl
tel. bezpo redni: (032) 359-16-87