Jesteś tutaj

Projekty

NEOKANTYZM W POLSCE
Projekt badawczy NPRH MNiSW nr: 0135/NPRH2/H12/81/2012,
Okres realizacji: 2012-2014,
Kwota: 121 356 zł
Kierownik projektu: dr Tomasz Kubalica
Przedmiotem projektu Neokantyzm w Polsce wczesna fazę rozwoju współczesnej myśli filozoficznej w Polsce. Obiektem badań ma być wzajemne powiązanie zachodzące pomiędzy niezwykle wpływowym na początku dwudziestego wieku nurtem filozoficznym jakim był neokantyzm a polską myślą filozoficzną.