Jesteś tutaj

Granice w filozofii i nauce

W lutym 2009 roku, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zostało powołane do życia interdyscyplinarne Seminarium pod nazwą Problem granic w filozofii i nauce. Seminarium organizowane jest wspólnie przez Instytut Filozofii i Instytut Fizyki naszej uczelni. W ramach tego Seminarium w każdym semestrze wygłaszanych jest pięć lub sześć wykładów.
 
W bieżącym semestrze rozpoczniemy kolejną edycję naszych „Granic” w przekonaniu, że wciąż spełnia ona potrzebę akademickich spotkań, niezależnie od szerokiego dostępu do internetowych źródeł wiedzy oraz wszechobecnej elektronicznej wymiany informacji. Od samego początku Seminarium ma niezmienioną formę i składa się z 60-minutowego wykładu i nierzadko tyle samo trwającej dyskusji między uczestnikami Seminarium a Gościem - Wykładowcą. Niewątpliwie wygłoszenie wykładu jest wydarzeniem samym w sobie. Jednakże uniwersytet bez dyskusji między uczonymi, doktorantami i studentami straciłby swoją niezastępowalną cechę, jaką jest sposób kształcenia i rozwój myśli uniwersyteckiej nieskrępowany żadnymi standardami lub narzucanymi ograniczeniami. Dyskusja na naszych seminariach odgrywa rolę tym bardziej cenną, gdyż jest prowadzona w stylu interdyscyplinarnego dialogu o tym, co nieumiejętnie nazywamy granicą wiedzy. Tym samym seminarium jest otwarte na wszystkie dziedziny oraz dyscypliny naukowe i nie jest skrępowane żadnym, z góry założonym programem.
 
Seminarium odbywa się w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) w wybrane wtorki o godz. 15.30.

Aktualny program w przygotowaniu

Część dwudziesta trzecia (semestr letni 2019/2020)

archiwum seminarium