Jesteś tutaj

Granice w filozofii i nauce

W lutym 2009 roku, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zostało powołane do życia interdyscyplinarne Seminarium pod nazwą Problem granic w filozofii i nauce. Seminarium organizowane jest wspólnie przez Instytut Filozofii i Instytut Fizyki naszej uczelni. W ramach tego Seminarium w każdym semestrze wygłaszanych jest pięć lub sześć wykładów.
 
W bieżącym semestrze rozpoczniemy kolejną edycję naszych „Granic” w przekonaniu, że wciąż spełnia ona potrzebę akademickich spotkań, niezależnie od szerokiego dostępu do internetowych źródeł wiedzy oraz wszechobecnej elektronicznej wymiany informacji. Od samego początku Seminarium ma niezmienioną formę i składa się z 60-minutowego wykładu i nierzadko tyle samo trwającej dyskusji między uczestnikami Seminarium a Gościem - Wykładowcą. Niewątpliwie wygłoszenie wykładu jest wydarzeniem samym w sobie. Jednakże uniwersytet bez dyskusji między uczonymi, doktorantami i studentami straciłby swoją niezastępowalną cechę, jaką jest sposób kształcenia i rozwój myśli uniwersyteckiej nieskrępowany żadnymi standardami lub narzucanymi ograniczeniami. Dyskusja na naszych seminariach odgrywa rolę tym bardziej cenną, gdyż jest prowadzona w stylu interdyscyplinarnego dialogu o tym, co nieumiejętnie nazywamy granicą wiedzy. Tym samym seminarium jest otwarte na wszystkie dziedziny oraz dyscypliny naukowe i nie jest skrępowane żadnym, z góry założonym programem.
 
Seminarium odbywa się w budynku Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych UŚ sali sympozjalnej III (IV piętro) w wybrane wtorki o godz. 16.00.

Aktualny program

Część dwudziesta druga (semestr zimowy 2008/2009)

  • 16 października 2019 - prof. dr hab. n. med. Jan Baron (Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice): Neuroradiologia - możliwości diagnostyki i terapii
  • 29 października 2019 - prof. dr hab. Tomasz Kupś (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): Granica między etyką i religią - stanowisko Immanuela Kanta
  • 12 listopada 2019 - dr hab. prof. IFM PAN Konstantin Tretiakov (Instytut Fizyli Molekularnej PAN, Poznań): Ruch komórek nowotworowych podobny do ruchów Lévy'ego
  • 26 listopada 2019 -  dr Tomasz Żuradzki (Instytu Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Etyka badań naukowych a postęp w inżynierii genetycznej
  • 10 grudnia 2019 -  prof. dr hab. Tomasz Szarek (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno–Przyrodniczy, Uniwersytet Gdański Gdańsk): Teizm i logika
  • 7 stycznia 2020 -  dr Magdalena Wołek (Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice): Artystyczne interwencje. Między sztuką a ekologią (spotkanie odwołane i przeniesione na semestr letni)

 

archiwum seminarium