Jesteś tutaj

dr hab. Tomasz Kubalica

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7585-7138

ResearcherID: I-3467-2016

Życiorys naukowy

Tomasz Kubalica (*1975) Studia filozoficzne (1996-2001) i prawnicze (1994-2006) na Uniwersytecie Śląskim;
2000/2001 - studia na Uniwersytecie w Salzburgu pod opieką prof. dra hab. Gerharda Zechy (w ramach wymiany akademickiej Erasmus-Sokrates );
2001 (27.06.) - praca magisterska z filozofii pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja J. Norasa: Transcendentalno-aksjologiczna koncepcja prawdy Heinricha Rickerta. Próba charakterystyki. Recenzent: prof. zw. dr hab. Czesław Głombik;
2001/2006 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim;
2003/2004 - staż naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Helmuta Holzheya w Archiwum Hermanna Cohena na Uniwersytecie w Zurychu (stypendium rządu szwajcarskiego);
2006 (25.04.) - praca magisterska z prawa pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Nowackiego oraz prof. dra hab. Zygmunta Tobora: Teoria wykładni Hansa Kelsena. Recenzent: dr Iwona Bogucka;
2006 (22.06.) - praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Woleńskiego pod tytułem Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Recenzenci: prof. dr hab. A. J. Noras (UŚ) oraz prof. dr hab. E. Paczkowska-Łagowska;
2007/2008 - asystent w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego;
od 2008 - adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego;
2010/2011 - staż naukowy (postdoc) w Uniwersytecie w Marburgu (projekt Kritik der Abbildtheorie) pod opieką prof. dra hab. Christopha Demmerlinga w ramach stypendium Fundacji im. A. von Humboldta;
2015 (16.06.) - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Projekty badawcze

  • Podstawy etyki profesjonalnej, 2007-2008, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza w ramach Programu Mistrz);
  • Kritik der Abbildtheorie, 2010-2011, Fundacja im. A. Humboldta, Uniwersytet Filipa w Marburgu (Niemcy);
  • Johannes Volkelt i możliwość metafizyki, 2012-2013, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski;
  • Neokantyzm w Polsce, 2012-2014, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersytet Śląski;
  • Leonard Nelson a problem niemozliwości teorii poznania, 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski.

Publikacje

Sprawowane funkcje

  • Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UŚ
  • Koordynator ds. Kształcenia na Odległość (WNS)

Organizacje

Kontakt

UŚ WNS piętro III pokój nr 327
Tel. (+48) 032-359-16-87
E-mail: tomasz.kubalica[at]us.edu.pl
Konsultacje
 

Dydaktyka