Jesteś tutaj

Granice - Archiwum

 • Część pierwsza (semestr letni 2008/2009)
  • 25 marzec 2009 - dr hab. Dariusz Kubok (Instytut Filozofii UŚ): Pojęcie granicy u źródeł greckiego myślenia
  • 22 kwiecień 2009 - dr hab. Marek Biesiada (Instytut Fizyki UŚ): Granice poznania Wszechświata
  • 6 maj 2009 - prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Instytut Fizyki UŚ): Złożoność procesów biologicznych
  • 20 maj 2009 - prof. dr hab. Jan Woleński (Instytut Filozofii - Uniwersytet Jagielloński): Epistemologiczne podstawy niewiary
  • 3 czerwiec 2009 - dr Włodzimierz Heflik (Instytut Filozofii i Socjologii - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Problem niebytu i granicy u Wittgensteina
 • ​Część druga (semestr zimowy 2009/2010)
  • 21 października 2009 - prof. dr hab. Andrzej Kiepas (Instytut Filozofii UŚ): Granice odpowiedzialności nauki a problem jej racjonalności
  • 4 listopada 2009 - prof. dr hab. Wincenty Myszor (Wydział Teologiczny UŚ): Granice i ograniczenia uniwersyteckiej teologii 
  • 18 listopada 2009 - prof. dr hab. Marian Turzański (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Zbiory - źródło paradoksów
  • 2 grudnia 2009 - prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Wydział Filologiczny UŚ): Wyobraźnia i obietnica. O wiedzy pokornej 
  • 13 stycznia 2009 - prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie): Granice poznania w biologii
 • Część trzecia (semestr letni 2009/2010)​
  • 24 luty 2010 - dr Zbigniew Kadłubek (Katedra Literatury Porównawczej, UŚ): Alfabet-bibliografia-nieskończoność. Od Ojców Pustyni do Kurta Gödela
  • 10 marca 2010 - dr Aleksander R. Bańka (Instytut Filozofii, UŚ): Granice poznania w teorii doświadczenia mistycznego
  • 24 marca 2010 - prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski (Zakład Fizyki Ciała Stałego, UŚ): Świat skorelowanych elektronów - granice poznania
  • 14 kwietnia 2010 - prof. dr hab. Maciej Maśka (Zakład Fizyki Teoretycznej, UŚ): Czy możemy zrozumieć właściwości materii
  • 12 maja 2010 - prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, UŚ): Terra incognita? Granice poznania geologicznej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi
 • Część czwarta (semestr zimowy 2010/2011)​
  • 20 października 2010 - prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki, UJ): Emergentność – powstawanie złożoności z konkurencyjności oddziaływań, nieliniowości i fluktuacji w układach przyrodniczych
  • 17 listopada 2010 - prof. zw. dr hab. Idzi Panic (Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historii UŚ): Całun Turyński: wielka tajemnica, czy mistyfikacja
  • 8 grudnia 2010 - prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Nauk o Ziemi, UŚ): Terra incognita? Granice poznania geologicznej przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości Ziemi
  • 12 stycznia 2011 - dr hab. Aleksandra Kunce (Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, UŚ): Dlaczego antropologia nie jest gładką opowieścią?
  • 19 stycznia 2011 - prof. dr hab. Adam Jonkisz (Katedra Filozofii i Nauk Ekonomicznych, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała): Granice orzekania prawdy
 • Część piąta (semestr letni 2010/2011)​
  • 2 marca 2011 - prof. dr hab. Marek Zrałek (Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki, UŚ): Naturalne i sztuczne granice poznania
   (na przykładzie fizyki cząstek elementarnych)
  • 23 marca 2011 - dr Marek Rembierz (Instytut Nauk o Kulturze, UŚ): Określanie granic nauki i filozofii. W kręgu refleksji metanaukowej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
  • 13 kwietnia 2011 - prof. dr hab. Elżbieta Zipper (Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki, UŚ): „Tajemniczy” świat nanoukładów
  • 18 maja 2011 - dr hab. Maria Popczyk (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, UŚ): Przesuwanie granic. Przedmioty badań estetyki
  • 1 czerwca 2011 - prof. dr hab. Krzysztof Szot (Zakład Fizyki Ferroelektryków, Instytut Fizyki, UŚ, Forschungszentrum Jülich): Doskonałe niedoskonałości
 • Część szósta (semestr zimowy 2011/2012)​
  • 26 października 2011 - prof. dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon (Zakład Etyki, Instytut Filozofii, UŚ): Granice świadomej zgody uczestnika eksperymentu
   medycznego
  • 16 listopada 2011 - ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii, UO): Problem granic języka religijnego
  • 30 listopada 2011 - dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk, Toruń): Ma granice nieskończony? Rzecz o (nie)skończoności Wszechświata
  • 14 grudnia 2011 - prof. dr hab. Jarosław Polański (Zakład Chemii Organicznej, UŚ): Projektowanie molekularne, między nauką a technologią
  • 11 stycznia 2012 - prof. dr hab. Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa): Dynamiczny model ludzkiego umysłu
  • 18 stycznia 2012 - prof. dr hab. Wiesław Kamiński (Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin): Sztuczny mózg – poza biologiczne ograniczenia: fantazja czy rzeczywistość?
 • Część siódma (semestr letni 2011/2012)
  • 7 marca 2012 - prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska, Instytut Historii UŚ): Granice poznania w historii
  • 18 kwietnia 2012 - prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (Zakład Biomatematyki, Instytut Matematyki UŚ): Czy matematyka jest przydatna w biologii i na odwrót?
  • 9 maja 2012 - ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznej, Wydział Teologiczny UŚ): Granice wielowyznaniowe w środowisku wielokulturowym
  • 23 maja 2012 - prof. dr hab. Janusz Wolny (Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, AGH Kraków): Granice poznania w krystalografii – krystalografia bez sieci
 • Część ósma (semestr zimowy 2012/2013)​
  • 26 października 2012 - prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper (Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki, UŚ): Fizyka jądra atomowego – granice poznania
  • 21 listopada 2012 - ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, Wydział Teologiczny, UŚ): Lustrować czy nie lustrować?
  • 12 grudnia 2012 - prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński (Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Historii Literatury
   Poromantycznej, Wydział Filologiczny, UŚ): Granice literatury
  • 16 stycznia 2013 prof. dr hab. Jan Kisiel (Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki, UŚ): Tajemnicze neutrina a granice poznania
 • Część dziewiąta (semestr letni 2012/2013)​
  • 7 marca 2013 - ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller (Katedra Filozofii Przyrody; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Matematyczny Wszechświat. Niepojmowalna pojmowalność Wszechświata
  • 20 marca 2013 - ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ (Dziekan Wydziału Filozoficznego Akademii „Ignatianum”): Granice poznania w filozofii umysłu. Świadomość a luka poznawcza
  • 10 kwietnia 2013 - prof. dr hab. Tomasz Placek (Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, UJ): Czy świat fizyczny jest deterministyczny? (I jak to możemy poznać?)
  • 8 maja 2013 - prof. dr hab. Adam Dziadek (Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji, Wydział Filologiczny, UŚ): Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – transgresje lektury
  • 29 maja 2013 - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny): Granice poznania ludzkiego serca – od przeszłości w przyszłość
 • Część dziesiąta (semestr zimowy 2013/2014)​
  • 16 października 2013 - dr hab. Gabriela Besler (Zakład Etyki, Instytut Filozofii, UŚ): Antynomia jako granica poznania w filozofii i nauce. Gottloba Fregego poszukiwanie podstaw arytmetyki
  • 20 listopada 2013 - prof. zw. dr hab. n. med. Jan Duława (Katedra Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny): Granice poznania w medycynie – oczami lekarza
  • 11 grudnia 2013 - prof. dr hab. Bogusław Fugiel (Zakład Fizyki Ferroelektryków, Instytyt Fizyki UŚ): Granice postrzegania relacji między nauką a sztuką
  • 15 stycznia 2014 - dr hab. n. med. Jacek Ziaja (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – Śląski Uniwersytet Medyczny): Granice współczesnej medycyny transplantacyjnej
 • Część jedenasta (semestr letni 2013/2014)​
  • 5 marca 2014 - prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski (emerytowany pracownik Zakładu Teorii Mnogości i Topologii, Instytut Matematyki, UŚ): Wewnętrzne źródła matematyki
  • 19 marca 2014 - dr Dominik Abłamowicz (Muzeum Śląskie): Problemy granic poznania w archeologii
  • 9 kwietnia 2014 - dr hab. Piotr Łaszczyca (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ): Fizykalny kaganiec czy kaganek i lupa
  • 7 maja 2014 - prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej (Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki UŚ): W głąb materii – gdzie leży granica?
  • 21 maja 2014 - dr hab. Katarzyna Kijania–Placek (Pracownia Retoryki Logicznej, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński): Pochwała okazjonalności
 • Część dwunasta (semestr zimowy 2014/2015)​
  • 15 października 2014 - dr Armand Cholewka (Zakład Fizyki Medycznej, Instytyt Fizyki UŚ): Jak głęboko można „zaglądnąć” mierząc temperaturę powierzchni ciała
  • 12 listopada 2014 - dr Agnieszka Woszczyk (Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii UŚ): Filozofia i coaching. Na granicy między teorią a praktyką?
  • 3 grudnia 2014 - prof. zw. dr hab. Julian Gembalski (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach): Między rozumem a intuicją. Granice poznania w muzyce sakralnej
  • 17 grudnia 2014 - prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar (Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA, UŚ; Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości): Granice poznania w prawie: granice wyobraźni prawniczej czy granice właściwości prawa?
  • 14 stycznia 2015 - dr hab. Tomasz Połacik (Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UŚ): Niezupełność, niesprzeczność, nierozstrzygalność
 • Część trzynasta (semestr letni 2014/2015)​
  • 4 marca 2015 - prof. dr hab. Marek Szopa (Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ): Co algorytmy dopasowania mają wspólnego z transplantacją nerek?
  • 18 marca 2015 - dr Michał Łyszczarz (Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Granice tolerancji. Granice wolności słowa
  • 15 kwietnia 2015 - dr hab. Tomasz Kipka (Zakład Projektowania Graficznego, Instytut Sztuki UŚ): Kipiący pomysłami i pełen sił, czy zbyt stary, słaby i mały?Plakat współczesny
  • 29 kwietnia 2015 - ks. dr hab. Jacek Kempa (Katedra Teologii Dogmatycznej, Wydział Teologiczny UŚ): Teologia: zadomowiona roślina egzotyczna w swojskim ogrodzie nauk. Granice teologii jako dyscypliny pośród współczesnych nauk
  • 13 maja 2015 - prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Zakład Teorii Mnogości i Topologii, Instytut Matematyki UŚ): Paradoksy nieskończoności
  • 27 maja 2015 - prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Fizyki PAN): Konferencje Smoleńskie – forum dla przedstawienia wyników interdyscyplinarnych badań dotyczących „Katastrofy Smoleńskiej”