Jesteś tutaj

prof. zw. dr hab. Andrzej J. Noras

Życiorys naukowy

Andrzej J. Noras (*1960) - Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
1986 - Praca magisterska pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Mieczysława Gogacza pod tytułem Stosunek istoty i istnienia w "Zur Grundlegung der Ontologie" Nicolaia Hartmanna. Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Edmund Morawiec CSSR.
1993 (23.06.) - Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego W. Gałkowskiego pod tytułem Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli (KUL Lublin). Recenzenci: prof. dr hab. M. Gogacz (ATK) oraz prof. dr hab. A. Rodziński.
2001 (20.02.) - Praca habilitacyjna pod tytułem Kant a neokantyzm badeński i marburski (UŚ Katowice). Recenzenci: prof. dr hab. Karol Bal (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski (KUL) oraz prof. zw. dr hab. Czesław Głombik (UŚ).
2008 (23.07.) - Tytuł naukowy profesora.
2015 (19.05.) - Tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Sprawowane funkcje

  • Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
  • Kierownik Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki przy IF UŚ
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych"
  • Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne
  • Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej
  • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych UŚ
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Folia Philosophica"
  • Przewodniczący zespołu oceniającego UKA

Kontakt

UŚ WNS piętro III pokój nr 327
Tel. (+48) 032-359-16-87
E-mail: andrzej.noras[at]us.edu.pl
Konsultacje
 

Dokumenty .PDF